Chlorové tablety (200g) dóza 5 kg
Etiketa Q-tablety chlorové dóza 5 kg
Chlorové tablety (200g) dóza 5 kg
Etiketa Q-tablety chlorové dóza 5 kg

Q-tablety chlorové dóza 5 kg

105653
Skladem
900,00 Kč
Vč. DPH

Prostředek pro plavecké bazény menší než 20 m3 s dezinfekční funkcí.
Přípravek na úpravu bazénové vody chlorováním. Pomalu rozpustné chlorové tablety pro pravidelnou a dlouhodobou dezinfekci bazénové vody při běžném koupání. Používají se jako dezinfekční, protiporostový a antimikrobiální prostředek pro celosezónní údržbu a provoz otevřených nebo krytých bazénů. Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby bazénové vody, neboť brání rozvoji řas, plísní, hub, odolných bakterií a virů. Tableta se ve vodě pomalu rozpouští a dochází k postupnému uvolnění chloru a tím k dezinfekci a oxidaci organických znečištění bazénové vody.

 

Návod k použití:

Pro dosažení křišťálově čisté a trvale hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH v rozsahu 7,2 - 7,6 (která zajišťuje největší účinnost dalších přípravků na úpravu vody a ovlivňuje funkci zařízení a životnost bazénu) a obsah aktivního chloru udržován v rozmezí 0,3 - 0,5 mg/l (která zajišťuje eliminaci růstu mikroorganismů). Pravidelně, nejméně 2x týdně změřte pomocí testovací soupravy hodnotu pH a koncentraci aktivního chloru v bazénu.
Pokud je hodnota pH mimo uvedené rozmezí, použijte přípravky na snížení nebo zvýšení pH.
Pokud je obsah aktivního chloru vyšší než 0,5 mg/l, bazén nepoužívejte, snižte dávkování chloru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí.

Důležité: Pro správné používání přípravku je nezbytné používat testovací soupravu na měření
hodnoty pH a aktivního chloru v bazénové vodě. Před prvním použitím chlorových tablet (po napuštění bazénu) proveďte vždy preventivní ošetření vody rychlorozpustným chlorovým přípravkem a upravte hodnotu pH bazénové vody na 7,2 - 7,6.

Dávkování:
Podle teploty vody a obsahu aktivního chloru pak přidávejte každých 6 dnů 1 – 2 tablety na 20 m3 vody (20 000 l), do teploty 25°C 1 tabletu a nad 25°C 2 tablety. Použitím jedné tablety (200g) se zvýší obsah aktivního chloru ve 100 m3 (100 000 l) vody o 1,75 mg/litr.
Potřeba chloru pro zajištění optimálního množství aktivního chloru ve vodě se bude měnit v závislosti na teplotě vzduchu a vody, počtu koupajících, četnosti a intenzity dešťů a bouřek. Při dlouhodobě pěkném počasí, po bouřkách, při zvýšeném provozu bazénu a vyšší teplotě vody nárazově ošetřete přípravkem chlornanem sodným. Naopak v průběhu chladnějších období provádějte chlorování v delších intervalech.

Aplikace tablet:
Lze přidávat plovákem: Do dávkovacího plováku vložte potřebné množství chlorových tablet. Nechte plovák, aby se volně pohyboval po hladině bazénu, kde je větší pohyb vody.
Dávkovačem vestavěným do cirkulačního potrubí: Do dávkovače dejte potřebné množství tablet. Regulační ventily dávkovače nastavte tak, aby přibližně byla dodržována doporučená hodnota zbytkového obsahu chloru.

Nebezpečnost

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

NIKDY NEHÁZEJTE TABLETY VOLNĚ DO BAZÉNU!

Poznámka: Výše uvedené informace mají pouze informativní charakter. Před aplikací si důkladně přečtěte návod k použití!!! Používejte biocidní přípravky bezpečně.

Chlorové tablety patří mezi biocidy.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Není voda v bazénu průzračná a bezbarvá?

Podívejte se na možné příčiny a jejich řešení.

Vzhled
Bílé tablety
Expirace
24 měsíců
Vzorec
C3-Cl3-N3-O3
CASn
87-90-1
Hmotnost
5 kg
Povinné IČ pro eShop
Ne
Prodej fyzickým osobám
Ano
Žádná hodnocení
Q-tablety chlorové dóza 5 kg
105653
Skladem
900,00 Kč
Vč. DPH
Chlorové tablety (200g) dóza 5 kg
Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání