Persteril 15 balení 12 x 1l lahev
PERSTERIL 15
PERSTERIL 15 dostupná balení
PERSTERIL 15 etiketa 1
PERSTERIL 15 etiketa 2
Persteril 15 balení 12 x 1l lahev
PERSTERIL 15
PERSTERIL 15 dostupná balení
PERSTERIL 15 etiketa 1
PERSTERIL 15 etiketa 2

PERSTERIL 15, láhev 1 l, balení 12 ks v přepravce

101723
Expedujeme za 5 - 7 dní
2 879,00 Kč
Vč. DPH

Dezinfekce pro použití ve zdravotnictví, zemědělství, potravinářství a úpravě vody.

Od února 2021 se mění způsob prodeje a nabytí Persterilu, který dle nového Nařízení (EU) 2019/1148 spadá do kategorie prekurzoru výbušnin.

Dle nových podmínek bude umožněn prodej a nabytí pouze na IČO po vyplnění prohlášení a ověření totožnosti. Bez potvrzeného prohlášení a ověření totožnosti nebude možné prodej uskutečnit. 

Více o prekurzorech.

Prohlášení.

 

Prohlášení a nové podmínky prodeje jsou v přílohách. Prohlášení musí potvrdit statutární zástupce, případně zplnomocněná osoba. 

Vyplněné prohlášení a ověření totožnosti, prosím, zašlete na mail: marketing.cz@oqema.com nebo eshop.cz@oqema.com.

Nařízení (EU) 2019/1148.

Technické informace a použití:

V ceně je zahrnuta cena plastové přepravky, do které je nutné zboží balit. Při odběru většího množství se jednotková cena produktu snižuje.

PERSTERIL® se aplikuje za studena všemi dostupnými metodami dezinfekce:

  1. postřikem – dezinfekce povrchů podlah a stěn, přepážek boxů, ploch pracovních stolů, dopravníků, skladových polic, sanitárních zařízení, bazénů, akvárií apod.
  2. ponorem - dezinfekce nástrojů, pomůcek, skalpelů, přístrojů, sacích struků
  3. aerosolem, odparem, plynováním – dezinfekce prostorů klimatizace-vzduchotechniky, operačních sálů, inspekčních pokojů, boxů, sanitních vozů, přepravních komor aut a vlaků apod.
  4. cirkulací – dezinfekce stáčecích cest a zařízení, cisteren, tanků, CKT, PT, CIP systém atd.

 

PERSTERIL® je ochranná známka pro funkční dezinfekční přípravek s kyselinou peroxyoctovou jako aktivní složkou.
PERSTERIL® je vyvážený roztok kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodíku, kyseliny octové, stabilizátoru a vody.

PERSTERIL® má nejširší spektrum dezinfekční účinnosti (A,B,C,T,M,V)

  • A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
  • B - virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů)
  • C - inaktivace bakteriálních spór
  • T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis
  • M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
  • V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby


Nebezpečnost

H242 Zahřívání může způsobit požár
H290 Může být korozivní pro kovy.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

Persteril 15 patří mezi biocidy.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vzhled
Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina
Expirace
12 měsíců
CASn
79-21-0, 7722-84-1
Hmotnost
1 kg
Objem plnění
0,86 l
Povinné IČ pro eShop
Ano
Prodej fyzickým osobám
Ne
Žádná hodnocení
PERSTERIL 15, láhev 1 l, balení 12 ks v přepravce
101723
Expedujeme za 5 - 7 dní
2 879,00 Kč
Vč. DPH
Persteril 15 balení 12 x 1l lahev
Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání