PERSTERIL 5
PERSTERIL 5 dostupná balení
PERSTERIL 5 etiketa
PERSTERIL 5
PERSTERIL 5 dostupná balení
PERSTERIL 5 etiketa

PERSTERIL 5, kanystr 5l

101728
Expedujeme za 5 - 10 dní
630,00 Kč
Vč. DPH

Dezinfekce pro použití ve zdravotnictví, zemědělství, potravinářství a úpravě vody.

Od února 2021 se mění způsob prodeje a nabytí Persterilu, který dle nového Nařízení (EU) 2019/1148 spadá do kategorie prekurzoru výbušnin.

Dle nových podmínek bude umožněn prodej a nabytí pouze na IČO po vyplnění prohlášení a ověření totožnosti. Bez potvrzeného prohlášení a ověření totožnosti nebude možné prodej uskutečnit. 

Více o prekurzorech.

Prohlášení.

 

Prohlášení a nové podmínky prodeje jsou v přílohách. Prohlášení musí potvrdit statutární zástupce, případně zplnomocněná osoba. 

Vyplněné prohlášení a ověření totožnosti, prosím, zašlete na mail: marketing.cz@oqema.com nebo eshop.cz@oqema.com.

Nařízení (EU) 2019/1148.

Technické informace a použití:

Virucidní desinfekce pro ošetření povrchů. V příloze Persteril 5 - příprava roztoku naleznete návod pro přípravu aplikačního roztoku s virucidním účinkem.

PERSTERIL® se aplikuje za studena všemi dostupnými metodami dezinfekce:

  1. postřikem – dezinfekce povrchů podlah a stěn, přepážek boxů, ploch pracovních stolů, dopravníků, skladových polic, sanitárních zařízení, bazénů, akvárií apod.
  2. ponorem - dezinfekce nástrojů, pomůcek, skalpelů, přístrojů, sacích struků
  3. aerosolem, odparem, plynováním – dezinfekce prostorů klimatizace-vzduchotechniky, operačních sálů, inspekčních pokojů, boxů, sanitních vozů, přepravních komor aut a vlaků apod.
  4. cirkulací – dezinfekce stáčecích cest a zařízení, cisteren, tanků, CKT, PT, CIP systém atd.

PERSTERIL® je ochranná známka pro funkční dezinfekční přípravek s kyselinou peroxyoctovou jako aktivní složkou.
PERSTERIL® je vyvážený roztok kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodíku, kyseliny octové, stabilizátoru a vody.

PERSTERIL® má nejširší spektrum dezinfekční účinnosti (A,B,C,T,M,V)

  • A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
  • B - virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně malých neobalených virů)
  • C - inaktivace bakteriálních spór
  • T - usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis
  • M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
  • V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

Nebezpečnost

H242 Zahřívání může způsobit požár.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. 

Persteril 5 patří mezi biocidy.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Vzhled
Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina
Expirace
12 měsíců
CASn
79-21-0, 7722-84-1
Hmotnost
5 kg
Objem plnění
4,59 l
Povinné IČ pro eShop
Ano
Prodej fyzickým osobám
Ne
Žádná hodnocení
PERSTERIL 5, kanystr 5l
101728
Expedujeme za 5 - 10 dní
630,00 Kč
Vč. DPH
PERSTERIL 5
Zboží přidáno do seznamu Oblíbených
Zboží přidáno k porovnání