INFORMACE K PROHLÁŠNÍ ZÁKAZNÍKA K PREKUZORŮM VÝBUŠNIN.

v souladu s novými podmínkami stanovenými Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin, platných od 1.2.2021, vás informujeme o změnách v prodeji persterilu a peroxidu vodíku.

Dle nových podmínek bude u prekurzorů výbušnin umožněn nákup, pořízení a držení pouze uživatelům po vyplnění prohlášení a ověření totožnosti. Bez tohoto vyplněného prohlášení a ověření totožnosti nemůžeme zboží dodat.
Prohlášení musí potvrdit statutární zástupce, případně zplnomocněná osoba a má platnost jeden rok.

Současně s Prohlášením zašlete, prosím, k ověření kopii OP s viditelnými údaji: jméno, číslo OP, platnost OP a vystavující úřad. Bez těchto dokumentů nemůžeme produkt dodat.

Přímo v Nařízení v příloze se můžete přesvědčit, že máme povinnost při prodeji prekurzoru podléhajícího omezení ověřit doklad totožnosti osoby, oprávněnou zastupovat zákazníka. Jde o Článek 8 Ověření při prodeji, bod 2. a) na straně 11.
Náš postup je ve shodě se stanoviskem Báňského úřadu, který má Nařízení v kompetenci a je dozorovým orgánem.
Chápeme, že jde o citlivá data. Naší povinností je postupovat v souladu z pravidly GDPR a Prohlášení jsou ukládána tak, aby k nim měla přístup jen určená oprávněná osoba, pro případ kontroly státního orgánu.

Jako alternativu ověření OP může být ověření Vašeho podpisu na prohlášení na Czech POINT případně notářské ověření.

Podle Nařízení Vám nemůže bez ověření dodávat tyto produkty žádný hospodářský subjekt na trhu. Cílem je zabránit domácí výrobě výbušnin a omezit terorismus s výbušninou.

Vyplněná prohlášení včetně kopie občanského průkazu, zasílejte nejpozději do 5 pracovních dní od objednávky na e-mail: marketing@oqema.cz nebo eshop@oqema.cz. V případě, že po objednávce neobdržíme vyplněné prohlášení včetně kopie OP, musíme takovou objednávku zrušit.

Formulář prohlášení můžete stáhnout zde:

Prohlášení ke stažení

Odkazy na legislativu:

Nařízením (EU) 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzoru výbušnin

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN

Metodická příručka obsahující doporučení k naplňování nařízení 2019/1148, sdělení Evropské komise 2020/C 210/01 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=CS

Státní báňská správa - legislativa v oblasti prekurzorů výbušnin

http://www.cbusbs.cz/cs/prekurzory-vybusnin/legislativa

Product added to wishlist
Product added to compare.